Byggföretag i Idre

Det unika med Stommen är:

Genom att isolera med lösull av riven träfiber får man ett skarvfritt isoleringsskikt vilket ger ett lägre U-värde än en konventionell metod ger.

Dold elinstallation går betydligt snabbare och därmed billigare att utföra i 3-Visjonsväggen.

Bärande pelare går betydligt snabbare och säkrare att montera eftersom ingen stagning krävs när dessa sänks ner i den färdiga väggen.

Tillverkningstekniken gör att väggen trots avsaknad av plast har en täthet som är nästan omöjlig att uppnå med traditionell byggteknik.

Och sist men inte minst ; genom att väggen består av 100% förnyelsebar råvara bidrar varje kvadratmeter till att minska koldioxidutsläppen och därmed en förbättring av vår gemensamma miljö.

BYGGELEMENT
Våra byggelement skapas med millimeterprecision. Principen "ihålig timmerstomme" monteras effektivt på plats och fylls därefter med träfiberisolering. Miljövänligt material används alltid. 

IHÅLIGA STOMMAR
Kölbryggor förhindras d
å stommarna är ”ihåliga” t.ex. vid hörn och på alla andra ställen där vanliga hus har genomgående väggstolpar.

ISOLERING
Våra hus isoleras runt hörn i stället för att stoppa mot hörnstolparna. Isoleringen går även från golvet upp till taket, över takåsen och ner till golvet på andra sidan av byggnaden utan avbrott av trävirke.

ELINSTALLATIONER
Samtliga elinstallationer i ytterväggar läggs på plats vid montage av stommen. Detta är helt klart redan när huset isolerats. Vi använder endast isolering och trä,  aldrig plast, som diffusionsspärr. En unik teknik som tar bort alla köldbryggor och låter huset ”andas” på ett miljöriktigt sätt.

UNIK LÖSNING
Knutarna på traditionella timmerhus är svåra att få täta, men vi har eliminerat bort denna problematik med en unik lösning med utanpåliggande knutar.

Snabbare, varmare, mer prisvärt och utan plast!

Med en helt ny idé bygger vi med miljövänliga stommar för bostads- och fritidshus. Men även garage, förråd, industribyggnader mm. Timmrat eller som funkis stil helt utan köldbryggor och plast.

Vi utför naturligtvis även andra typer av byggnationsarbeten.

Vilket avtryck sätter du på miljön?

Miljöhus

Energihus

Attefallshus

Timmerhus

Fritidshus