Miljöhus i Idre

Helt ny byggteknik som inte finns i Sverige idag

Idre ByggByggservice AB är ett företag med lång erfarenhet, vi har funnits i branschen sedan 80-talet. Idag är vi 6 anställda på företaget och har som målsättning att fortsätta växa i lagom takt de kommande åren.

Affärsidé: Vi har lång och gedigen erfarenhet av totalentreprenörsansvar för genomförandet inom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt byggservice. Med en helt ny idé bygger vi med miljövänliga stommar för bostads- och fritidshus. Men även garage, förråd, industribyggnader mm. Timmrat eller som funkis stil helt utan köldbryggor och plast.

Vision: Skapa effektiva lösningar som bidrar till bättre  miljö och boende för våra kunder.

Värdegrund:

Starkt kundfokus.

Ärlighet mot kunder och medarbetare.

Innovativt tänkande.