Skickliga snickare för totalentreprenad

Miljövänliga stommar för bostads- och fritidshus med ny innovativ byggteknik.

Är det dags att renovera eller bygga nytt?
Vi utför allt inom bygg.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av totalentreprenörsansvar för genomförandet inom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt byggservice. 

Helt ny hållbar byggteknik i Sverige.

Med en helt ny idé bygger vi med miljövänliga stommar för bostads- och fritidshus. 
Men även garage, förråd, industribyggnader mm. Timmrat eller som funkis stil helt utan köldbryggor och plast.

Från Idre till Stockholm

nybyggnad | ombyggnad | tillbyggnad | tak | fasad | specialsnickeri | totalentreprenad